Hướng dẫn thanh toán

Quy trình thanh toán của An Hà Phát gồm 2 bước:

Bước 1: Khi thỏa thuận đơn hàng

Sau khi thỏa thuận đơn hàng, khách hàng tạm ứng cho công ty 30% giá trị đơn hàng.

Bước  2: Khi giao hàng

Khách hàng thanh toán nốt 70% giá trị đơn hàng còn lại sau khi chúng tôi bàn giao đầy đủ số lượng hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng. Các chứng liên quan đến đơn hàng được chúng tôi cung cấp đầy đủ theo yêu cầu của khách hàng.

Hình thức thanh toán:

Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp cho nhân viên kinh doanh của chúng tôi hoặc thanh toán qua tài khoản ngân hàng của công ty. Chúng tôi có đầy đủ tài khoản tại các Ngân hàng lớn để khách hàng tiện giao dịch. Thông tin tài khoản Ngân hàng của Công ty:

  1. Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

            Số tài khoản:

            Chi nhánh:

            Chủ tài khoản:

  1. Ngân hàng thương mại cổ phần kĩ thương Việt Nam

            Số tài khoản:

            Chi nhánh:

            Chủ tài khoản:

  1. Ngân hàng công thương Việt Nam

            Số tài khoản:

            Chi nhánh:

            Chủ tài khoản: